Laikā no 2024.gada 5.februāra līdz 2024.gada 5.martam Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt pieteikumus pasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai".

Atbalsta mērķis ir inovatīvu risinājumu, jaunu produktu, metožu, procesu un jaunu tehnoloģiju radīšana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē.