Šobrīd daudzi uzņēmumi, tostarp arī mikrouzņēmumi, par 2020. gadu ir saņēmuši grantu Covid-19 seku pārvarēšanai. Vai mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem šis grants ir jāatzīst par ieņēmumiem un par šo summu jāsamaksā MUN?

MUN maksātāji maksā nodokli no sava apgrozījuma – mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumiem. To nosaka Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 5. panta 2. daļa.