Šī gada 22.februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem. Ar tām paredzēts sniegt atbalstu komersantiem 95,14 milj. eiro apmērā, un tās izveidotas ar mērķi veicināt procesu digitalizāciju, automatizāciju un robotizāciju komercdarbībā, investējot tehnoloģiskos risinājumos un inovācijās, kā arī veicot izmaiņas ražošanas procesos. 

Atvērtās programmas:

  • “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” – mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vienotajā tīklā ietilpstošus Eiropas digitālās inovācijas centrus (EDIC);
  • “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” – “Attīstības finanšu institūcijas Altum” atbalsts aizdevuma ar kapitāla atlaidi veidā;
  • “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” – šīs programmas ietvaros komersantiem būs pieejams Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalsts vaučeru veidā.