Kopš 2022.gada nogales noteiktiem individuālajiem komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem un zemnieku, zvejnieku saimniecībām, kuri ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāji, ir iespēja izmantot vienkāršotu MUN samaksas risinājumu – saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu (SDI konts). Apskatīsim, kurš var izmantot šo kontu, kā minētais SDI konta risinājums darbojas, kādas ir tā priekšrocības un kam būtu jāpievērš uzmanība.

Vispārējā gadījumā MUN maksātājam ir jāveic grāmatvedības uzskaite. Reizi ceturksnī Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz MUN maksātāja deklarācija un jāveic MUN samaksa. 2022.gadā VID sadarbībā ar kredītiestādi – akciju sabiedrību (AS) “Industra bank” – izveidoja īpašu norēķinu kontu bankā, lai saimnieciskās darbības veicējiem, MUN maksātājiem, sniegtu iespēju automatizēt nodokļa aprēķinu un samaksu. SDI konta lietotājam arī ir iespēja nesniegt MUN ceturkšņa deklarāciju.