Lasītājs jautā: Vai uzņēmumam kā ziedotājam obligāti jāpārbauda, vai ziedojuma saņēmējam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss?

Ziedojums un UIN

Nodokļa maksātājs var ziedot mantu vai finanšu līdzekļus un par veikto ziedojumu piemērot nodokļa atvieglojumu saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 12.pantu.

Saskaņā ar UIN likuma 12.panta 1.daļā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) ziedotājiem atvieglojumu var piemērot nodokļa maksātājs, kurš ir ziedojis:

  • sabiedriskā labuma organizācijai, kurai piešķirts statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu  (informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā);
  • budžeta iestādei;
  • valsts muzejam vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas;
  • nevalstiskai organizācijai, kura reģistrēta citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī.