Runājot par darba produktivitāti jeb darba ražīgumu, bieži cilvēki domā par konkrētā uzņēmuma vadību un šo rādītāju uzlabošanas pasākumiem, ko tā veic. Tomēr mūsdienu darba vidē tā ir tikai daļa no faktoriem, kas ietekmē produktivitāti. Arvien biežāk novērojama darbinieku tendence pašiem veikt savas produktivitātes mērījumus, analizēt sava laika patēriņu konkrētiem darbiem un ieviest uzlabojumus, lai sasniegtu labākus rezultātus un celtu sava darba produktivitāti.