Negadījumu novēršanai vispirms tiek izvērtēti riski uzņēmumā un katrā darba vietā, bet pēc tam ieviesti dažādi pasākumi to novēršanai. Izskatām, kā pasargāt darbiniekus un arī pašu uzņēmumu un kurš ir atbildīgs, ja negadījums tomēr noticis.

Darba vides iekšējās uzraudzības īstenošana ir pasākumu kopums, kas vērsts uz darba vides novērtēšanā atklāto risku novēršanu vai samazināšanu līdz līmenim, kas neapdraud nodarbināto drošību un veselību. Veicamos pasākumus apkopo darba aizsardzības pasākumu plānā, kuru apstiprina darba devējs. Šo pasākumu plānu līdzīgi kā darba vides riska novērtējuma rezultātus glabā trīs gadus, bet pēc tam nodod arhīvā.

Kā pasargāt darbiniekus?

Lai pasargātu darbiniekus, var izmantot aizsardzības līdzekļus, kā arī laicīgi nosūtīt nodarbinātos uz veselības pārbaudi un veikt apmācību.

Aizsardzības līdzekļi

Lai aizsargātu nodarbinātos, var izmantot dažādus aizsardzības līdzekļus. Kolektīvie aizsardzības līdzekļi vienmēr novērš risku tuvāk tā avotam nekā individuālie aizsardzības līdzekļi, tāpēc tiem vienmēr dodama priekšroka. Piemēram, lai novērstu kritienus no augstuma, tiek nodrošinātas drošas, stabilas piekļuves platformas ar margām. Tikai tad, ja to nav iespējams vai nav lietderīgi uzstādīt īslaicīgi, darbiniekiem tiek nodrošināti atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi – drošības sistēmas, kā arī apmācība to lietošanai. Konkrētu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību iespējams noteikt, veicot precīzu riska novērtējumu.