Šobrīd Saeimā galīgajā lasījumā ir pieņemti grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas paredz pienākumu valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātajiem būt lojāliem Latvijas Republikai un tās Satversmei. Šis lojalitātes pienākums attieksies uz visiem publisko iestāžu darbiniekiem, tostarp gan tiešās, gan pastarpinātās pārvaldes institūcijās strādājošiem, gan arī uz tiem, kuri strādā pašvaldībās.

Kas ir lojalitāte un kā to izvērtēt?

Lojalitātei ir raksturīga uzticība, cieņpilna attieksme. Tā liecina par darbinieka ieguldījumu uzņēmumā, kurā viņš strādā, darbinieka uzvedību un izturēšanos pret uzņēmumu, tā vērtībām un interesēm.

Ja darba devējs konstatē, ka darbinieks nav lojāls valstij, svarīgi ir izvērtēt konkrētās situācijas apstākļus – vai darbinieks ir paudis savu nostāju darba vietā, publiski aicinot darba kolēģus un darbiniekus kopumā tai pievienoties, vai viņš šo nostāju paudis pēc darba laika, ārpus darba telpām, apspriežot to ar kolēģi, piemēram, bārā. Situācijas apstākļi ir pilnīgi atšķirīgi.