Šoreiz aplūkosim turpinājumu raksta pirmajai daļai par Agile vadības principiem krīzes situācijā, analizējot, kas patiešām ir komanda un kādi ir attālinātā darba vadības pamatprincipi.

SCARF modelis

Pirms izklāstīt Agile manifesta pārfrāzētos vēstījumus, lai izprastu cilvēku motivācijas un reakcijas, veikšu mazu atkāpi, aplūkojot SCARF motivācijas modeli. SCARF modelis ietver piecas cilvēku sociālās pieredzes jomas:

  • statuss (status);
  • noteiktība (certainty);
  • autonomija (autonomy);
  • attiecības (relatedness)
  • taisnīgums (fairness).

Modeļa autors ir Deivids Roks (David Rock).

Statuss saistīts ar to, kāds es relatīvi esmu pret citiem, kā es tieku novērtēts, cik lielā mērā esmu vajadzīgs, svarīgs citiem. Noteiktība attiecas uz spēju plānot un paredzēt, tā ir skaidrība par to, kas notiek, un nozīmē justies pārliecinātam par nākotni. Autonomija nodrošina sajūtu, ka es esmu tas, kas kontrolē notikumus un procesus un pats veicu savas izvēles. Attiecības jeb saistības ar apkārtējiem signalizē, kā es jūtos kopā ar citiem, vai esmu savējais vai svešais, kurš ir man draudzīgs, kurš var mani apdraudēt. Taisnīgums ir individuāla uztvere par godīgu savstarpējo apmaiņu, vai es esmu pelnījis to, ko saņemu, izpratne par taisnīgiem procesiem pret mani un citiem.