Kā motivēt darbinieku? Lai darbinieku motivācijas jautājums nepārvērstos par nemitīgu pakaļdzīšanos arvien jauniem instrumentiem un bonusiem, šajā jautājumā ieteicams iedziļināties no citas perspektīvas. Šoreiz aplūkosim, kā palielināt darbinieka motivāciju, veicinot viņa talantu apzināšanos un pielietošanu jeb atrodot katra darbinieka "zelta atslēdziņu", un kas darba devējam jāpaveic, lai palīdzētu to atrast.

Jautājumi virza domāšanu, tāpēc ir svarīgi "izkāpt" no šabloniem, uzdodot uz mērķi orientētākus jautājumus: "Tev vajag mērķi vai līdzekļus?" Sekojot principam: "Lai kaut ko atrisinātu, vispirms jāizzina lietas būtība", jautājumu par darbinieku motivāciju pārfrāzēšu tā: "Tev vajadzīga kārtējā motivācijas programma vai tas, lai darbinieki labi strādātu?". Lai darbinieks strādātu labi, ir ideāli, ja darbs ir maksimāli piemērots cilvēka dabas dotajiem prāta talantiem, fiziskajām spējām un piemītošajam raksturam. Cilvēki atšķiras vizuāli, intelektuāli, raksturā, domāšanas veidā utt., tādēļ uz izaugsmi un nākotni orientētiem uzņēmumiem ir jāprot palīdzēt saviem darbiniekiem sevi apzināties.

Cilvēkorientēta vadība un motivēšana

Motivācijas programma, kas balstīta tikai uz materiālām vērtībām, zaudē programmām, kuras vērstas uz darbinieku apzinātības palielināšanu. Savas dzīves laikā cilvēki tiecas arvien vairāk sevi izprast, un, palīdzot to paveikt, uzņēmums rada pievienoto vērtību, ko var sniegt saviem darbiniekiem.

Talants ir noteiktu prasmju un spēju kopums kādā konkrētā jomā, un tas piemīt ikvienam cilvēkam, tātad katrs cilvēks ir talantīgs. Atliek tikai noskaidrot, kurā jomā izpaužas konkrētās personas talants. Talants no prasmēm atšķiras ar to, ka, lai sasniegtu rezultātu ir jāpatērē mazāk iekšējo resursu un cilvēks spēj ilgstoši darboties savā jomā.