Iekšējā mācību sistēma aptver gan darbinieka ienākšanas, gan uzņemšanas un adaptācijas, gan turpmākā darba posmus, nosakot uzņēmuma darbinieku mācību un attīstības vajadzības, balstoties uz uzņēmuma mērķiem un stratēģiju. Kā ieviest efektīvu apmācības sistēmu? Kā mācīt darbiniekus mācīties?

Dažādas mācību sistēmas

Uzņēmumi un to mācību sistēmas ir ārkārtīgi dažādas. Ir uzņēmumi ar saviem kompetenču un mācību centriem, vadītāju akadēmijām, pārdomātu stratēģiju un algotiem darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst sadarbība ar vadītājiem, mācību vajadzību noteikšana, apmācību organizēšana, kā arī lietderības un progresa izvērtēšana. Ir arī uzņēmumi, kuros mācības notiek spontāni – kāds no uzņēmuma ierauga kursu piedāvājumu, saprot, ka tas ir nepieciešams, un sūta savus darbiniekus. Un vēl, protams, ir uzņēmumi, kuriem mācībām naudas neatliek vai ir žēl to tērēt darbinieku apmācībai. Šādos uzņēmumos lielu progresu un darbinieku piesaisti un izaugsmi, visticamāk, nevar gaidīt. Veidojot mācību sistēmu uzņēmumā, būtiski tajā iekļaut visu darbinieka darba dzīves ciklu.

Mentorings

Mentoringa programma vai sagatavoti, īpaši apmācīti un motivēti darbinieki, dažkārt uzņēmumos saukti arī par “buddy” vai “krusttēvu/krustmāti”, palīdz jaunajiem darbiniekiem vieglāk iesaistīties un ātrāk justies piederīgiem uzņēmumam. Tā ir nepārvērtējama iekšējo mācību sastāvdaļa, kas samazina darbinieku mainību, ceļ organizācijas prestižu, arī uzlabo veiktspējas rezultātus un novērš iekšējās nesaskaņas.

Adaptācijas perioda laikā mentors vēro jaunā darbinieka potenciālu, ko iespējams tālāk izmantot, piefiksē mācību vajadzības, kas, iespējams, ļaus potenciālu izmantot efektīvāk vai uzlabos esošos rezultātus. Šajā posmā var izmantot sistēmas un arī mākslīgo intelektu (MI), bet tieši adaptācijas procesā cilvēka līdzdalība un sociālās attiecības ir nozīmīgākais faktors. Iespējams, pozīcijās, kur tīri tehniski sistēma var vērot un atbalstīt jaunā darbinieka darbu, dot padomus, norādīt uz kļūdām vai sniegt atbildes uz jautājumiem, MI ļoti labi der. Netiek tērēts arī personāla speciālistu, mentoru un vadītāju laiks, tātad uzņēmums ir efektīvāks, taču Amerikas Savienoto Valstu pētījumi rāda, ka, ja visa saziņa ar darbinieku notiek e-vidē, viņš jūtas neaprūpēts, tāpēc mentors cilvēka ķermenī šajā posmā ir īpaši vajadzīgs, protams, papildus izmantojot arī sistēmu vai MI risinājumus, ja tāda iespēja ir.