Veiksmīgas līderības pamatā nav harisma, ietekme vai spēks. Tā nav personība, pievilcība vai novatoriskā ģenialitāte. Izcilam vadītājam piemīt lipīga pozitīvā enerģija, kas spēj aizstāt visus iepriekš minētos faktorus un īpašības. Tikai pozitīva enerģija spēj piepildīt, sajūsmināt, iedvesmot, “pacelt” un atjaunot komandu. Pozitīvas enerģijas deva ir kā virzītājspēks, kas rodas, mijiedarbojoties ar cilvēkiem. Kā šī enerģija virza komandu?