Ļoti bieži darbinieki darba devēja attieksmi pret sevi sajūt dažādos ikdienas procesos, taču tikpat svarīgi ir darbinieku labsajūtu nodrošināt, piešķirot dažādus bonusu. Kā to darīt taisnīgi un caurskatāmi, lai piešķirtie labumi un to nosacījumi būtu saprotami visiem darbiniekiem?

Cilvēkiem piemīt taisnīguma sajūta, un dažkārt tā liek pieņemt pat kļūdainus lēmumus. Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) kādā pētījumā respondentiem uzdeva hipotētisku jautājumu: "Kā tu justos, ja tev būtu iespēja saņemt 50 tūkst. ASV dolāru, kamēr pārējie grupas dalībnieki saņemtu 25 tūkst. ASV dolāru?" Visi respondenti bija ļoti apmierināti ar piedāvājumu.

Nākamais bija šāds jautājums: "Vai tu piekristu saņemt 100 tūkst. ASV dolāru, ja pārējie grupas dalībnieki katrs iegūtu 200 tūkst. ASV dolāru?" Un šeit iedarbojās pārsteidzošais taisnīguma efekts – apmēram puse no eksperimenta dalībniekiem noraidīja šādu iespēju. Viņi atteicās saņemt pat divas reizes lielāku summu nekā iepriekšējā piedāvājumā, zinot, ka pārējie tiks atalgoti labāk.