Darba devējs var kompensēt attālināti strādājošo izdevumus par mājokļa uzturēšanu, telefonu, savas biroja tehnikas izmantošanu utt. Kā par to vienoties un cik daudz kompensēt?

Ja darbinieks strādā no mājām, kompensācijas par mājokļa uzturēšanu var paredzēt darba līgumā. Kā minimums jānosaka, ka kompensācijas tiks maksātas atbilstoši Darba likuma (DL) 76. pantam. Detalizētāk kompensāciju veidus un ierobežojumus var aprakstīt darba kārtības noteikumos vai koplīgumā. Konkrētu rīcību un detaļas nosaka rīkojumā, piemēram, objekta platību, amortizāciju un komunālos maksājumus, proporcijas aprēķinu, dokumentu iesniegšanas kārtību, norēķina datumu, kontus utt.