Vai elektroniskie paraksti un zīmogi var būt nederīgi? Jā! Lai gan regulējumā par drošu elektronisko parakstu un e-zīmogu izveidi noteiktas stingras tehnoloģiskās prasības, tomēr var būt situācijas, kad elektroniskie paraksti un zīmogi ir nederīgi. Kas padara tos nederīgus, un kā derīgumu pārbaudīt? Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāiedziļinās to izveides procesā. 

E-parakstu trīs drošības līmeņi

Saskaņā ar regulu par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū jeb eIDAS regulu, ar kuru visā Eiropas Savienībā (ES) nosaka vienotus elektronisko parakstu izsniegšanas un lietošanas noteikumus. Elektroniskajiem parakstiem ir trīs drošības līmeņi: vienkāršs elektroniskais paraksts, kas ir jebkura elektroniska parakstīšanās, arī vārds un uzvārds e-pasta beigās, un divi sarežģītāki elektroniskie paraksti – uzlabots un kvalificēts –, kas ir unikālā veidā saistīti ar parakstītāju.