Kvalificēts e-paraksts ir drošs. Un tomēr – e-paraksts var būt nederīgs, tāpēc to vajag pārbaudīt jeb validēt. Īpaši svarīgi visām iesaistītajām pusēm tas ir gadījumos, kad darījumus slēdz attālināti un par lielām summām.

E-paraksta līmeņi

E-paraksta derīgumu var pārbaudīt ar validācijas pakalpojumu. Tas nodrošina pārliecību, ka visu pušu e-paraksti un elektroniskie zīmogi (e-zīmogi), kas ir uz dokumenta, ir patiesi derīgi. Saskaņā ar eIDAS regulu, kas visā Eiropas Savienībā (ES) nosaka e-paraksta un e-zīmoga izsniegšanas un lietošanas noteikumus, validācija ir papildu pakalpojums. Validējot e-parakstus un e-zīmogus, var noskaidrot, vai paraksts un zīmogs ir bijuši derīgi no to izveides līdz validēšanas brīdim.