Darbinieku atlase, personāla attīstības procesi, talantu piesaiste, mācības, rūpes par darbinieku labbūtību un lojalitāti, bet pāri visam – administratīvo pienākumu jūra. Šīs visas funkcijas ir personālvadības kompetencē. Lai procesus padarītu vienkāršākus un produktīvākus, tos nepieciešams digitalizēt.