Publiskajā un mediju telpā, kad apspriesti jautājumi par darbaspēka piesaisti no trešajām valstīm, no darba devēju pārstāvju puses izskan viedoklis, ka ir ievērojama atšķirība starp augsti kvalificēta un mazkvalificēta ārvalstu darbaspēka piesaistes procesiem. Atsevišķu darba devēju ieskatā mazkvalificētā darbaspēka piesaistes process ir komplicētāks nekā augsti kvalificēta darbaspēka piesaiste. Vai tā tiešām ir?

Ja man būtu jāatbild uz jautājumu vienā teikumā, atbilde, visticamāk būtu jā, augsti kvalificētā darbaspēka – ārzemnieku piesaistes process ir vienkāršāks un, ja tā varētu teikt, “draudzīgāks”, salīdzinot ar mazkvalificētu darbinieku piesaisti no ārzemēm. Ieinteresētās personas uzreiz pārjautātu: “Bet kur īsti slēpjas tā vienkāršība?”

Darbaspēka piesaistes process rakstā nav analizēts tautsaimniecības nozaru, kurās konstatēts vai prognozēts būtisks darbaspēka iztrūkums, kontekstā, bet paredzēts, lai aplūkotu ārzemnieku uzaicināšanas un piesaistes situāciju kopumā. Raksts veidots, analizējot situāciju termiņuzturēšanās atļauju ar tiesībām uz nodarbinātību kontekstā.

Identificējam atšķirības!