Lasītājs jautā: Šobrīd likumā ir noteiktas tiesības uz vecāku pabalsta nenododamo daļu, kas izmaksājama bērna kopšanas atvaļinājuma laikā. Kā darba devējs var zināt, vai un cik ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu darbinieks jau ir izmantojis? Piemēram, ja viņš maina darbavietu.

Ir jāizšķir divas lietas – bērna kopšanas atvaļinājums un vecāku pabalsts.

Bērna kopšanas atvaļinājums un vecāku pabalsts ir divas atšķirīgas lietas. Atvaļinājumu bērna kopšanai piešķir darba devējs saskaņā ar Darba likumā (DL) noteikto, savukārt vecāku pabalstu, tostarp arī tā nenododamo daļu, piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

Ar vecāku pabalstu atvaļinājums ir saistīts tikai tādā veidā, ka VSAA vecāku pabalstu izmaksā piešķirtajā apmērā un nosaka tiesības uz tā nenododamo daļu, ja pabalsta saņēmējs/pieprasītājs atrodas darba devēja piešķirtā bērna kopšanas atvaļinājumā.