Korporatīvā pārvaldība un biržas kotēšana ir cieši saistīti koncepti, jo kotēšanas prasības un noteikumi, kuriem jāatbilst, bieži ietver daudzus korporatīvās pārvaldības standartus un labas prakses principus.

Raksta līdzautore: Ieva Tillere-Tilnere, SIA “KPMG Law ZAB” partnere, zvērināta advokāte

Korporatīvās pārvaldības mērķis ir palīdzēt izveidot vidi, kurā valdītu uzticēšanās, caurskatāmība un atbildība, kas nepieciešama ilgtermiņa ieguldījumu, finanšu stabilitātes un godprātīgas komercdarbības veicināšanai, tādējādi atbalstot spēcīgāku izaugsmi un paredzot iekļaujošāku sabiedrību. Ieviešot uzņēmumā labu korporatīvo pārvaldību, tiek uzlabota darbības efektivitāte, tiek mazināta konfliktu iespējamība un tiek veicināta ilgtspējīga attīstība. Minētais vairo akcionāru un jaunu investoru uzticību un ieinteresētību uzņēmuma darbībā. Bet jo lielāka interese no investoriem, jo vērtīgāks uzņēmums, un tieši augsts investoru novērtējums atalgo biržā kotēta uzņēmuma īpašniekus.