Depozīta sistēma ir nākamais attīstības posms, lai sasniegtu jaunākos savāktā iepakojuma mērķus un iesaistītu atkritumu šķirošanā un pārstrādē lielāku sabiedrības daļu, veidojot apziņu par katra atbildību tīras vides uzturēšanā. Depozīta sistēmas ieviešana ir veids, kā papildināt un uzlabot jau esošo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, lai kopīgi sasniegtu Eiropas Savienības nospraustos mērķus un izvairītos no sankcijām un sodiem valstij un uzņēmējiem.

Ar lielākiem un mazākiem panākumiem teju 20 gadu garumā Latvijā noritējis ceļš uz depozīta sistēmas ieviešanu. Esam nonākuši tās ieviešanas priekšvakarā, jo jau no 2022. gada 1. februāra Latvijā sen gaidītajai sistēmai jābūt ieviestai. Līdz šim notikusi Ministru kabineta (MK) Depozīta sistēmas darbības noteikumu izstrāde, kam šī gada 18. augustā tika noteikts normatīvais regulējums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie noteikumi nosaka sistēmas darbību, operatora izvēli, apsaimniekošanas maksu un citus parametrus, lai nodrošinātu depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību. Nākamais solis depozīta sistēmas ieviešanā ir tās operatora izvēle, kas notiks šī gada decembrī. Likuma grozījumi un MK noteikumi ir spēkā, un šajā posmā jau jāķeras klāt praktisku uzdevumu risināšanai.