Līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu ikdienā daudz plašāk nekā līdz šim izmantojam interneta pieslēgumu. Šī paradumu maiņa aktualizē datu drošības jautājumu, jo tiešsaistē dalāmies gan ar personas datiem, gan arī darba un pašu vajadzībām apmaināmies ar dažādiem failiem. Protams, laikā, kad cilvēki pārcēlušies uz virtuālo vidi, nesnauž arī kibernoziedznieki, un arī šim aspektam svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību. Kas jāņem vērā un kā rīkoties, lai sevi pasargātu?