Laikā, kad akciju tirgi atrodas savā kārtējā vēsturiski augstākajā punktā, var rasties jautājums, vai kāpums būs ilgstošs un vai būtu nepieciešams meklēt kādas ieguldījumu alternatīvas. Tradicionāli akciju tirgus pārkaršanas brīžos ieguldītāji pievēršas parāda vērtspapīriem, tajā skaitā obligācijām.