Vaicā lasītājs: vai nodokļu konsultanti, auditori varētu sniegt izvērtējamu par granta saņemšanu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai? Uzņēmēju viedoklis atšķiras – daļa uzskata, ka par piešķirto granta naudu var iegādāties arī, piemēram, datortehniku vai instrumentus (ietilpst pamatlīdzekļos) darbam, jo Valsts ieņēmumu dienesta vadlīnijās noteiktie saņemtā atbalsta izlietojuma nosacījumi ir vispārīgi. Kādi nodokļu aspekti attiecas uz grantu?