Nelielas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) īpašnieki un valdes locekļi ir divi pensionāri. SIA ienākumi mēnesī ir mainīgi – ap 1000 eiro. Savukārt, ja valsts minimālā alga ir noteikta 500 eiro apmērā un SIA ir arī citi organizatoriski un administratīvi izdevumi, tad nav iespējams izmaksāt valsts noteiktās minimālās algas. Kā rīkoties šādā situācijā?