2020. gada nogalē tika pieņemti ilgi gaidītie grozījumi normatīvajos aktos, saskaņā ar kuriem turpmāk arī sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbinieki varēs iegūt savā īpašumā uzņēmumu kapitāla daļas jeb akciju opcijas. Līdz šim tāda iespēja bija tikai akciju sabiedrību darbiniekiem.

Izplatīts viedoklis, ka akciju opcijas piešķir tikai "start-up" jeb jaunuzņēmumiem, taču internetā un plašsaziņas medijos ir informācija arī par kādu Latvijas kredītiestādi, kas akciju opcijas izmanto kā rīku darbinieku motivēšanai.

Pirmo reizi par terminu “akciju opcijas” uzzināju, strādājot starptautiskā auditorkompānijā, kad viens no šīs kompānijas tīkla uzņēmumiem (bāzējas "vecajā" Eiropā) atsūtīja kādai Latvijas kompānijai aptauju par nodokļiem attiecībā uz akciju opcijām. Toreiz viena no atziņām par Latvijas nodokļu īpatnībām – “nav speciāla nodokļu režīma, gūtais labums ir apliekams ar algas nodokļiem”, jo Latvijas nodokļu likumi nenoteica īpašu regulējumu šādam labumam. Saprotams bija tas, ka minētais labums rada ienākumu: sākotnēji naturālā vērtībā, pēc tam – veiksmīga iznākuma rezultātā – arī naudas izteiksmē. Un šis labums ir saistīts ar darba attiecībām –darbinieks saņemtu akciju opcijas uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata. Kopš tā laika pagājuši 10 gadi, un Latvijā ir speciāls nodokļu režīms akciju opcijām, turklāt  – ļoti konkurētspējīgs.