Vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) var atteikt man saņemt likumā paredzētos pabalstus (maternitātes, vecāku, bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalstu)? Izskatām lasītāja jautājumu!

Uzņēmumā “A” esmu algota darbiniece – šajā uzņēmumā saņemu atalgojumu un ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa. Vienlaikus esmu arī vienīgā uzņēmuma “B” īpašniece un vienīgā valdes locekle. Uzņēmumā “B”  neesmu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrēta kā darbiniece (man nav noteikta darba alga, jo valdes funkcijas veicu uz bezatlīdzības līguma pamata).

Vai fakts, ka esmu uzņēmumā "B" valdes locekle, kas veic savas funkcijas uz pilnvarojuma līguma pamata, netiks uzskatīts par pamatojumu, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atteiktu man saņemt likumā paredzētos pabalstus (maternitātes, vecāku, bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalstu)?