Līdz 2020. gada 21. decembrim strādājam kā mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājs. Sākot ar 2021. gada 1. janvāri zaudējām MUN maksātāja statusu, jo tika nodarbinātas sešas personas. Vai mūsu uzņēmums var pieteikties un saņemt dīkstāves atbalstu darbiniekiem? Vai mūsu uzņēmums var pieteikties un saņemt grantu (Covid-19 krīzes skartā uzņēmuma iesniegums atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšana)? Nodokļu parādu uzņēmumam nav.