Lasītājs vaicā: Vai ģimenes ārsts drīkst pieņemt sevi darbā un saņemt darba algu katru mēnesi? Maksāt algai piemērojamos nodokļus. Vai alga skaitīsies kā saimnieciskās darbības izdevumi? Vai jāmaksā pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)?