Ir iegādāts uzņēmums, kuram atbilstoši grāmatvedības datiem ir parāds tā īpašniekam. Parāda summa ir samērā liela, taču iepriekšējie īpašnieki nav nodevuši nevienu dokumentu/apliecinājumu, ka vēlas to atgūt, vai nodevuši prasības jaunajam uzņēmuma īpašniekam, pārdodot sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Kā šo atlikumu juridiski pareizi samazināt? Vai jaunais uzņēmuma īpašnieks var summu norakstīt?

Būtiski noteikt, vai pirms īstenotā sabiedrības kapitāldaļu iegādes darījuma no pircēja puses veikta pienācīga pārbaudes procedūra, revīzija vai audits un ar tās rezultātiem iepazīstināts arī kapitāldaļu atsavinātājs. Proti, pirms uzsāk jebkādas darbības ar konta atlikumu, jāpārliecinās, vai kapitāldaļu ieguvējam (atsavinātājam), pārbaudot iegādājamā uzņēmuma finanšu datus un dokumentus pirms iegādes darījuma noslēgšanas, bija zināms par šāda atlikuma esamību.

Ko tas varētu mainīt? Jaunajam īpašniekam būtu jāsaprot, kāpēc aizdevuma līgumu vai citu attaisnojuma dokumentu, kas pamato atlikuma rašanos, nenodeva kopā ar citiem grāmatvedības dokumentiem. Vērtējot no juridiskā viedokļa, ja, nododot un pieņemot grāmatvedības dokumentus, sabiedrības kapitāldaļu atsavinātājs ar savu parakstu apliecināja, ka nodevis visus viņa rīcībā esošus sabiedrības grāmatvedības dokumentus, tas neizslēdz kapitāldaļu atsavinātāja iespējas vēlāk vērsties pret sabiedrības ar ierobežotu atbildību ar prasījuma tiesību. Fakts, ka sabiedrības kapitāldaļu jaunieguvēja rīcībā nav neviena attaisnojuma dokumenta, ar ko varētu pierādīt konta atlikuma rašanos, pats par sevi neizbeidz pastāvošu saistību tiesību.