Gan pašnodarbinātajam, gan darba ņēmējam darba vietas ierīkošana mājoklī ir iespēja parūpēties par sev ērtu, patīkamu darba vidi, kā arī sabalansēt darbam un personīgajai dzīvei veltīto laiku. Taču pašnodarbinātajam ir vēl viens papildu ieguvums – izmaksas, kas nepieciešamas, lai uzturētu mājas biroju un veiktu saimniecisko darbību, iespējams attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem, tā samazinot ar nodokli apliekamo ienākumu.

Kurus izdevumus var norakstīt?

Ierīkojot saimnieciskās darbības vajadzībām paredzētu biroju savā dzīvesvietā, var būt sarežģīti noteikt robežu starp to, ko drīkst un ko nedrīkst norakstīt saimnieciskās darbības izdevumos. Šķiet, ka itin viss, ko izmanto mājoklī, būtu attiecināms uz saimniecisko darbību – ēdiens, mēbeles, komunālie maksājumi, dažādi abonementi un tamlīdzīgi. Taču tā nav – izdevumiem ir jābūt tieši saistītiem ar saimniecisko darbību un jāspēj to pierādīt ar atbilstošiem darījuma dokumentiem.

Nebūs šaubu, ka datoru, ko izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, grāmatvedības kārtošanai un tamlīdzīgi, var norakstīt izdevumos. Taču, piemēram, kafija vai ēdienreizes, lai arī šķiet nozīmīga darba dienas daļa, tomēr nebūs uzskatāmi par saimnieciskās darbības izdevumiem, ja izmanto to personīgajam patēriņam.

Populārākie izdevumu veidi

Šie ir daži no izdevumu veidiem, ko droši var attiecināt uz saimniecisko darbību.

Komunālie maksājumi

Ja, piemēram, dzīvojamā platība ir 50 kvadrātmetrus liela, un birojs aizņem 25 kvadrātmetrus, uz saimnieciskās darbības izdevumiem var attiecināt 50% no izdevumiem par īri, ūdeni, elektrību. Taču jāatceras, ka par saimnieciskās darbības ietvaros izmantojamām telpām visdrīzāk būs jāsamaksā lielāks nekustamā īpašuma nodoklis, jo saimnieciskās darbības ietvaros tās kļūst par komerctelpām.

Inventārs

Ja tas ir mazvērtīgs inventārs līdz 1000 eiro, piemēram, darba galds, elektroierīces, tad to var norakstīt uzreiz 100% apmērā. Savukārt inventārs 1000 eiro vērtībā vai vairāk ir uzskatāms par pamatlīdzekli. Pamatlīdzekļus saimnieciskās darbības izdevumos noraksta pakāpeniski, rēķinot nolietojumu.

Kredītmaksājumi

Ja pamatlīdzekli, ko pilnībā izmanto saimnieciskās darbības vajadzībām, iegādājas, izmantojot kredītmaksājumu, kredīta pamatsummu un procentus pilnā apmērā var attiecināt uz saimniecisko darbību. Ja pamatlīdzekli izmanto tikai daļēji saimnieciskās darbības vajadzībām, tad kredīta pamatsummai un procentiem jāpiemēro proporcija, norakstot izdevumus ne vairāk kā 70% apmērā.

Internets

Strādājot mājās, internetu izmanto gan saimnieciskās darbības, gan privātajām vajadzībām. Bieži vien ir grūti noteikt proporciju, cik lielā apmērā internets tiek izmantots saimnieciskās darbības vajadzībām, tāpēc šādā gadījumā likums ļauj attiecināt ne vairāk kā 70% no apmaksātā rēķina summas.

Pareiza un likumam atbilstoša izdevumu norakstīšana ļauj samazināt summu, kura apliekama ar nodokli!

Ja grāmatvedība jums sagādā liekas galvassāpes un nevēlaties tērēt laiku un naudu grāmatveža algošanai, izmantojiet PATS.LV – grāmatvedības sistēmu, kura gandrīz visu izdara jūsu vietā, sākot ar dokumentu uzskaiti un beidzot ar atskaišu sagatavošanu!

Izmēģiniet bez maksas!