Lai reģistrētos Uzņēmumu reģistrā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dibinātājiem – fiziskām vai juridiskām personām – jāiesniedz dažādi dokumenti. Kas jāsagatavo, lai reģistrācijas pieteikumu izdotos veiksmīgi iesniegt?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kādi dokumenti jāiesniedz, reģistrējot SIA, kādā formā tie iesniedzami un kā tiem jābūt apliecinātiem
  • Kā iesniedzams reģistrācijas pieteikums un kādi dokumenti tam jāpievieno
  • Kad jāsagatavo dibināšanas līgums, bet kad pietiek tikai ar lēmumu, un ko šajā dokumentā norāda
  • Kādu informāciju obligāti jānorāda statūtos un kādu var iekļaut papildus
  • Kas ir dalībnieku reģistra nodalījums, ko tajā uzskaita un kāpēc tas nepieciešams