Vairāku iemeslu dēļ sistemātiski veidots ekspertu un organizāciju vadītāju personiskais zīmols tieši tagad ir kļuvis par vienu no svarīgākajām uzņēmumu konkurences priekšrocībām. Uz kā balstās personiskais zīmols, un kā to pareizi veidot?

No vienas puses, nepārtraukti aug informācijas daudzums, kurā sabiedrībai ir arvien grūtāk orientēties. Līdz ar to palielinās pieprasījums pēc ekspertiem, kas spēj piedāvāt lietpratīgu notikumu interpretāciju un profesionālus ieteikumus. Viņi kļūst par noderīgiem filtriem nemitīgajā informācijas plūsmā.

No otras puses, sabiedrības augošā jutīguma un automātiskas neuzticēšanās apstākļos biznesa līderi ir kļuvuši par personām, uz kurām tiek liktas cerības un atbildība ne tikai par savu saimniecisko uzdevumu, bet arī daudzu sociālo jautājumu risināšanu: nevienlīdzības, sociālās palīdzības nepieejamības, atsevišķu grupu tiesību ierobežošanas problēmām un citām. Tātad no organizāciju līderiem tiek gaidīta arī sabiedriskā līderība, kurā tāpat svarīgs kļūst viņu personiskais zīmols.

Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka organizācijas vairs nenozīmē lielu biroju ar skaistu bezpersonisku logotipu. Biroji stāv tukši, jo darbinieki strādā no mājām… un cilvēki uzticas viens otram. Taču pašlaik visapkārt ir tik daudz maldināšanas un manipulācijas, ka sākumā ir svarīgi pacīnīties par uzticības iegūšanu. Tieši ekspertu un organizāciju līderu personiskais zīmols ir kļuvis par resursu, kurā ir vērts ieguldīt, jo tas vairo uzticību.

Kas ir personiskais zīmols?

Tas ir personības labāko īpašību un mērķauditorijas vēlmju krustpunkts. Vadītājam ir stiprās puses, kas vajadzīgas publikai, ar kuru organizācija gribētu strādāt, un viņš sistemātiski darbojas, lai tās būtu pamanāmas mērķauditorijas informatīvajā vidē.

Personiskais zīmols balstās uz četriem svarīgiem stūrakmeņiem: arhetipa, tēla, leģendas un reputācijas.

Arhetips