Lai nezaudētu klientus, kad tiek atjaunots uzņēmuma zīmols, pārmaiņas jāievieš, ievērojot konkrētus soļus. Jāapsver potenciālais ieguvums, lai izprastu nepieciešamību un iegūtu motivāciju pārmaiņām. Kad lēmums ir pieņemts, jāizplāno konkrēta stratēģija, jāizvēlas zīmola arhitektūras veids.