Pārbaudes laika noteikšanas juridiskais pamats paredzēts Darba likumā, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētajiem darba pienākumiem. Kā sasniegt šo mērķi, tas ir, izvērtēt darbinieka sniegumu pārbaudes laikā?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Vai darba līgumā obligāti ir jānosaka pārbaudes laiks? Kā un kāpēc noteikt pārbaudes laiku?
  • Kas, kad un kā veic darbinieka novērtējumu? Vai novērtējums pārbaudes laikā ir obligāts?
  • Kādi ir svarīgākie darbinieku novērtēšanas kritēriji, lai saprastu, vai darbinieks ir piemērots konkrētajam darbam?
  • Kā fiksēt novērtējuma rezultātus, lai tos varētu izmantot kā pierādījumu darba rezultātam?
  • Kā atbrīvot darbinieku, ja pārbaudes laiks nav izturēts profesionālo prasmju vai darba rezultāta dēļ?