Elastīgā atalgojuma sistēma ir paredzēta, lai motivētu darbiniekus sasniegt labākus darba rezultātus, saņemot par to proporcionāli lielāku atalgojumu. Tieši tāpēc elastīgais atalgojums nav piemērots visām jomām, bet tikai tām, kurās pats darbinieks ar savu uzvedību var ietekmēt darba rezultātu. Parasti elastīgais atalgojums ir piesaistīts darbinieka individuālajam sniegumam, bet šis aspekts var būt atkarīgs arī no nodaļas vai visa uzņēmuma sasniegtajiem rezultātiem. Atsevišķām profesijām, piemēram, aktīvās pārdošanas speciālistiem, elastīgais atalgojums ir īpaši ieteicams.