Potenciālais darba devējs pretendentam lūdz sniegt esošā darba devēja kontaktinformāciju, lai varētu saņemt atsauksmes par pretendentu. Vai darbinieks drīkst izpaust šādu informāciju? Vai netiek pārkāptas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, ja tiek sniegta esošā darba devēja kontaktinformācija bez tā piekrišanas?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kādi normatīvie akti jāievēro, ja tiek sniegta vai prasīta atsauksme par pretendentu
  • Kā pareizi jautāt pretendentam iesniegt atsauksmes, kas jāņem vērā un kā nenostādīt pretendentu neveiklā situācijā
  • Kādas ir atsauksmes sniedzēja tiesības, vai iepriekšējais darba devējs var atteikties sniegt atsauksmi un kā izvairīties no situācijas, kad potenciālais darba devējs vēlas iegūt atsauksmi no iepriekšējā darba devēja, bet saņem atteikumu
  • Kas jāievēro, lai atvieglotu un vienkāršotu atsauksmju prasīšanu un saņemšanu