Darba produktivitātes celšana ir aktuāla ikvienā uzņēmumā. Jo produktīvāk strādā darbinieki, jo lielāka ir uzņēmuma peļņa, no kuras rezultātā iegūst arī paši darbinieki, saņemot prēmijas un uzlabojot darba vidi. Pieaugot produktivitātei, ir iespēja maksāt lielākas algas un celt dzīves standartus kopumā.

Produktivitātes aprēķināšanai izmanto divas vienkāršas formulas:

  •  uzņēmumā saražotā produkta apjoms tiek attiecināts pret ražošanā iesaistīto cilvēku skaitu;
  •  uzņēmumā saražoto preču un pakalpojumu kopējā cena tiek attiecināta pret ražošanā iesaistīto darbinieku algām.

Celt produktivitāti nenozīmē paaugstināt saražoto apjomu, ieguldot vairāk laika, naudas, materiālu vai nodarbinot vairāk darbinieku. Tas nozīmē strādāt gudrāk. Mūsdienu pasaulē ir jāmāk darīt vairāk un labāk, ieguldot mazāk laika, darbaspēka, naudas – tērējot mazāk resursu.