Visbiežāk darba kolektīvos vērojamas darbinieku vecuma dažādības, taču dažkārt tās ir ļoti krasas un rada dažādas problēmas ikdienas saziņā, darbos, projektos. Kā veiksmīgi sastrādāties ar dažādu vecumu kolēģiem? Vairāk par efektīviem motivācijas veidiem, konfliktu risinājumu veidiem, darba optimizēšanu un uzlabošanu dažāda vecuma kolektīvā lasiet rakstā.

Jāpiemin, ka ir vairāki pozitīvie aspekti dažāda vecuma kolektīvos. Gados vecāki darbinieki, kas uzkrājuši plašu profesionālo bagāžu, ir neatsverams uzņēmuma resurss. Viņi var daudz ko iemācīt jauniešiem, un pārsvarā  viņi arī vēlas nodot savu pieredzi un iestrādnes. Turklāt jauno darbinieku komunikācija ar vecāko paaudzi nodrošina tradīciju pēctecību uzņēmumā. Jaunieši var kļūt par kompānijas attīstības lokomotīvi – viņi ir enerģiski, ar vēlmi attīstīties un “svaigu” skatījumu, pieredzes trūkumu papildina ar radošu pieeju. Dažreiz jauniņo it kā naivie jautājumi palīdz uzņēmumiem pārskatīt ierastās un pašsaprotamās procedūras un paņēmienus, lai ieraudzītu iespējas attīstībai un pārmaiņām. Tāda veida vecākās un jaunākās paaudzes sadarbībā var rasties inovācijas, kas var radīt iepriekš nepamanītās konkurences priekšrocības uzņēmumiem.