Lai arī realitātē intervijas nekad nenotiek ideāli pēc iecerētā plāna, tomēr jāpievērš uzmanība noteiktas struktūras un posmu saplānošanai un ievērošanai, pirms veic darbinieku atlasi un intervē potenciālos kandidātus. Kādi ir galvenie darba intervijas etapi, un kas ir “STAR” metode? Ar ieteikumiem un piemēriem par interviju vadīšanu dalās Oksana Komašilo, SIA “Baltic Bridge HR” valdes locekle, projektu vadītāja un psiholoģe.

Viens no kompetenču intervijas veidiem ir metodika “STAR”. Mērķis ir noskaidrot personas uzvedību reālās dzīves situācijās. Intervētāja uzdevums ir iegūt pietiekamu piemēru skaitu no kandidāta iepriekšējās pieredzes, kas palīdzēs noteikt reālo kompetences līmeni - kādā attīstības fāzē tas atrodas.

“STAR” metodika:

  • S (situation) – situācija. Kāda bija situācija? Kas tas bija? Kādas bija tās iezīmes?
  • T (target) – mērķis. Kāds bija jūsu mērķis? Ko jūs gribējāt sasniegt?
  • A (action) – darbība. Kāda bija jūsu rīcība? Ko darījāt?
  • R (result) – rezultāts. Ko jūs esat paveicis? Kā situācija ir mainījusies? Kas tā rezultātā notika?