Produktivitāte ir vienlīdz svarīga gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem, jo abos gadījumos resursi ir ierobežoti. Ņemot to vērā, ir svarīgi veikt aprēķinus un izvērtēt, kāpēc produktivitāte Latvijā nemitīgi samazinās, kas tiek darīts nepareizi?

Izlasot šo raksti, uzzināsi:

  • Kas ir darba ražīgums, kā to mēra un aprēķina
  • Cik augsta ir produktivitāte Latvijā un kādi ir galvenie uzņēmēju izaicinājumu šajā jomā
  • Ar kādiem rīkiem un metodēm paaugstināt darbinieku produktivitāti
  • Kā novērst produktivitātes lejupslīdi un kādas metodes tam izmantot