Arvien mazāk, bet vēl nesen bija cilvēki, kas lepni teica: "Es neesmu bijis atvaļinājumā beidzamos piecus gadus!" Bet būtu jāsecina, ka tas nav veselīgi un ar to lepoties nevajag. Un vispār – tā teikt vairs nav "trendīgi".

Latvijas likumdošana nosaka: ikvienam, kas nostrādājis konkrētu laika posmu, pienākas ikgadējais atvaļinājums 28 dienu apmērā, no kurām netiek apmaksātas sestdienas, svētdienas. Tātad – kopā četras nedēļas. Divas nedēļas jāizņem obligāti, pārējo laiku var saskaņot ar darba devēju.

Uzņēmumi, kuros jau ir ieviestas labbūtības programmas, piedāvājot darbiniekiem dažādas stresa pārvaldības un labbūtības aktivitātes un izglītojošus seminārus, noteikti noderētu ne tikai darbiniekiem atgādināt, ka pienācis ikgadējā atvaļinājuma laiks, bet arī iekļaut šajās programmās skaidrojumu, kamdēļ un kāds atvaļinājuma saturs vai laika pavadīšanas veids ir nepieciešams un ko tas dod.

Atvaļinājums ir laiks, kad tiekam oficiāli atbrīvoti no ikdienas darba pienākumiem, sapulcēm, projektiem, komandas vadīšanas, plānošanas un mērķu sasniegšanas. Te uzsvars uz vārdu "oficiāli", jo daudzi nespēj pārslēgties, piešķirt sev tiesības tiešām nedomāt par darbu arī atvaļinājumā. Vēl viena izplatīta problēma – visu laiku atlikt atvaļinājumu.