Mainoties sabiedrībai, mainās arī tās uztvere par to, kas ir vai nav pieļaujams. Kas kādreiz kādam šķita nevainīgs joks, šobrīd jau var tikt uzskatīts par mobingu vai bosingu. Kā rīkoties, ja darbiniekam par mobingu ir citāda izpratne nekā darba devējam?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir mobings un bosings? Kā tas izpaužas?
  • Kādos likumos iekļauts mobinga aizliegums?
  • Kam, kā un kādos apstākļos jāpierāda, vai noticis mobings?
  • Kādas ir darbinieka tiesības mobinga gadījumā?
  • Kā darba devējs var sevi pasargāt no nepamatotiem apvainojumiem mobingā?
  • Kādas ir mobinga tendences mūsdienās?