Reiz dzīvoja kāds kolektīvs mierā un saticībā, bet tad kādu dienu bija strīds un vairs nekas nebija labi. Tā varētu sākt daudzus stāstus par komandām un kolektīviem. Taču lai labāk izprastu šādas situācijas un iespējamos rīcības scenārijus, aplūkosim dažādus komandu attīstības posmus un vadītāja lomu tajos!