Ir silta, saulaina diena. Rušinos dārzā un domāju par personāla attīstību. Kas tajā ir kopīgs? Kā izrādās, ļoti daudz. Tieši tāpat kā uzņēmuma attīstības stratēģija ir cieši saistīta ar nepieciešamā personāla atlasi, attīstību un vajadzīgā rezultāta sasniegšanu, arī dārza iekopšanai ir līdzīgi posmi – no zemes apstrādes un vīzijas, kādu rezultātu vēlamies redzēt, līdz ražas novākšanai.

Kad ir nepieciešama personāla attīstība?

Personāla attīstība ir saistīta ar uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem. Ja uzņēmums plāno attīstību, tad ir jāattīsta darbinieki. Spēja ātri reaģēt, pielāgoties vētrām un būt elastīgiem ir šodienas nepieciešamība, lai uzņēmums varētu pastāvēt. Un tā kā vienīgā stabilā parādība dabā ir pārmaiņas, tad personāla attīstība ir neizbēgama un likumsakarīga. Attīstības vadībai ir jābūt patstāvīgai un balstītai uzņēmuma kultūrā.

Uzņēmuma attīstības virzienā (vīzijā) un nodefinētos mērķos atrodas atbilde uz jautājumu "Kāpēc personāls ir jāattīsta?"

Balstoties uz uzņēmuma attīstības virzienu, tiek noteikti skaidri un izmērāmi personāla attīstības kritēriji.

  • Kādas kompetences jānodrošina un kādā līmenī?
  • Kādas metodes vai pieejas būs vislabākās un kādā veidā to realizēt?
  • Konkrēti termiņi.
  • Kādai jābūt attieksmei pret jauno, ko zina un prot? Vērtību, uzskatu, attieksmes maiņa.