Gada nogale daudzos uzņēmumos ir laiks, kad tiek nosprausti mērķi nākamajam gadam. Pieejas un tradīcijas katrā organizācijā var būt atšķirīgas – vieni šo procesu sauc par stratēģijas pārskatu, daži – par biznesa plānošanu, citi – par budžeta veidošanu. Kam pievērst uzmanību, nosakot mērķus un veidojot uzņēmuma mērījumu sistēmu nākamajam periodam? Arī tad, ja uzņēmumā jau ir sava labi atstrādāta sistēma, šis špikeris varētu atgādināt par kādu svarīgu niansi vai neparastu aspektu.

Uzņēmumi patiešām ir dažādi. Lielākos uzņēmumos stratēģijas pārskats, biznesa plānošana un budžeta sastādīšana sākas jau vasarā vai agrā rudenī, un šī pieeja gadu no gada tiek pilnveidota. Starptautisku uzņēmumu filiāles parasti vadās pēc savu mātes uzņēmumu korporatīvajām vadlīnijām. Mazākos privātajos uzņēmumos plānošanas procesus nosaka īpašnieki vai vadītāji pēc saviem ieskatiem.

Mērķu noteikšanu ietekmē arī uzņēmuma pašreizējā situācija un gaidāmie izaicinājumi tirgū, iekšējo procesu sakārtotība un informācijas pieejamība, kā arī vadības un darbinieku prasmes. Ne velti par mērķu noteikšanu un mērīšanu tiek izdotas grāmatas un rīkoti semināri.

Mērķu noteikšana

Mērķu noteikšana ir viens no svarīgākajiem posmiem uzņēmuma stratēģijas izveidē. Šo posmu nosacīti varētu dalīt trīs daļās:

  • mērķis kā izvēle;

Mērķu noteikšanas gaitā vispirms vajadzētu vienoties, ko uzņēmums un vadības grupa pašreizējā situācijā vēlas sasniegt vai vismaz kurā virzienā doties. Vai uzņēmums vēlas strauju izaugsmi vai tomēr piesardzīgu attīstību? Varbūt atbilstošāk būtu nosargāt pašreizējo situāciju vai pat optimizēt savu darbību un fokusēties uz kādu specifisku nišu? Situācijas uzņēmumos, vadības ambīcijas, īpašnieku uzstādījumi var būt dažādi, tāpēc arī šādas izvēles nevar būt pareizas vai nepareizas, bet tās ir jāparāda un jāpaskaidro. Apgrozījuma, tirgus daļas vai peļņas rādītāji vien nenosaka, kāds ir uzņēmuma attīstības virziens vai kādas ir prioritātes.