Nereti darbinieks sastopas ar nepatīkamu darba vidi, kas izraisa produktivitātes samazināšanos vai pat darbinieka aiziešanu. Kā rīkoties, lai uzlabotu visnotaļ svarīgo darbinieka mentālo stāvokli un darba vidi?

“Darba vides mikroklimats ir viens no noteicošajiem faktoriem, kas mēra to, kāda ir darbinieka labsajūta un darba produktivitāte. Darbiniekam savā darbavietā ir jājūtas labi, komfortabli, atbalstītam un novērtētam ikdienas darbos,” skaidro Agnese Metuzāle.

Diemžēl mūsdienās arvien biežāk tiek runāts par nelabvēlīgu jeb toksisku darba vidi, kurā darbinieks,vadītāja vai kolēģu dēļ, ilgstoši izjūt diskomfortu. A. Metuzāle stāsta: “Ja darbinieks nerunā ne ar vienu par savu diskomfortu, ar kuru saskaras ikdienas darbā, piemēram, ar savu darba vadītāju vai kolēģiem, tad gan strauji var zust darba izpildes produktivitāte, gan var parādīties stress, kas var veidot dažādas veselības problēmas.”