Konflikts uzņēmumā var būt negatīvs tikai tad, ja tas tiek risināts destruktīvi. Turpretī, ja uzņēmumā konflikts tiek risināts konstruktīvi, tas paver jaunas iespējas un inovācijas, kas jebkuru konfliktu liek uztvert kā jaunu izaugsmes iespēju, veicinot konkurētspēju.

Ko nozīmē vārds “konflikts”? Kādas emocijas tas izraisa? Piemēram, Latviešu literārās valodas vārdnīcā vārds “konflikts” skaidrots: pretēju interešu, uzskatu, tieksmju sadursme; nopietnas nesaskaņas, (ass) strīds. Bet vai tiešām konflikts ir kaut kas negatīvs? Vai varbūt tas kļūst negatīvs, ja tiek risināts destruktīvi? Tas, kas tiek domāts un izjusts par šo vārdu, ietekmē konfliktu risināšanas gaitu jau pašā saknē. Ir grūti atrast pozitīvo tajā, ko uzskatām par sliktu, nepatīkamu vai nevēlamu. Tomēr konflikts ir ikviena cilvēka, uzņēmuma, ģimenes normāla dzīves sastāvdaļa. Tajā slēpjas izaugsmes iespējas, bez kurām nenotiek attīstība.

Tāpēc vispareizāk būtu konfliktu definēt tā: divas vai vairākas perspektīvas (cilvēku atšķirīgie redzējumi) kontaktā viena ar otru.

Viedokļu dažādība

Katram ir sava realitāte – perspektīva, no kuras viņš raugās uz pasauli. Tāds kā uztveres rāmis, kuru veido konkrēta pieredze, zināšanas, raksturs utt., kas izriet no tā, kā darbojas katra maņas. Cilvēks spēj just, dzirdēt un redzēt tikai noteiktos diapazonos. Svarīgi ir saprast, ka ikvienam cilvēkam šo maņu uztveres diapazoni ir atšķirīgi, piemēram, kāds sajūt smaržas niansētāk, citam dzirde ir jutīgāka. Tātad smadzenes saņem atšķirīgu informāciju, līdz ar to nav iespējams, ka šādā situācijā visi domās vienādi. Tas atspoguļojas arī fizioloģiskā izskata dažādībā. Šajā saistībā ir labi pieminēt kādu izraēliešu sakāmvārdu: “Ja vienā telpā atrodas divi cilvēki ar absolūti vienādu viedokli, tad viens no viņiem ir lieks!” Un strīdēties, kura realitāte ir reālāka vai viedoklis pareizāks, ir bezjēdzīgi. Turpretī, izzinot ikkatras konfliktā iesaistītās personas redzējumu, tiek paplašināta uztvere. Tādējādi uzņēmumā var notikt izaugsme, ja darba vide kolektīvā būs atvērta viedokļu apmaiņai un būs dažādu redzējumu pieņemoša.