Kad domājam par uzņēmuma produktu vai pakalpojumu pārdošanas kāpināšanu, tad saprotam, ka svarīga ir klienta uzticēšanās produkta kvalitātei vai pakalpojuma sniedzēja ekspertīzei. Tieši uzticēšanās rada un notur attiecības starp uzņēmumu un klientiem, partneriem. Taču nereti šo algoritmu vadītāji aizmirst vai nepietiekami novērtē, domājot par attiecībām uzņēmumā – starp vadītājiem un darbiniekiem, starp kolēģiem komandās.

Kāpēc gan par uzticēšanos vai neuzticēšanos ir aktuāli runāt tieši šobrīd? Mēs esam ierauti pārmaiņu procesā, kas nes līdzi daudzus sarežģītus lēmumus: biznesu pārstrukturizēšana, hibrīdu darba vietu ieviešana un uzturēšana, darba aizsardzības aktualizēšana, iespējams, pat darbinieku skaita samazināšana un citi. Tie ir lēmumi, kas nes līdzi trauksmi un nedrošību visos līmeņos. Taču, ja uzņēmumā ir pastāvoša  uzticēšanās kultūra, ja darbinieki uzticas vadītājiem un cits citam komandā, tad šo sarežģīto laiku iespējams pārvarēt daudz vieglāk. Turklāt var panākt būtisku izrāvienu biznesa attīstībā pretēji tiem uzņēmumiem, kuros uzticēšanās ir vājais iekšējo attiecību posms.