Pārbaudes laiks ir darba devēja un jaunā darbinieka iepazīšanās laiks, kad notiek abpusēja vērtēšana – darbinieks vērtē savu jauno darba devēju, darba apstākļus un kolēģus, bet darba devējs cenšas saprast, vai ir pieņēmis darbā atbilstošāko darbinieku. Tāpēc pārbaudes laikā svarīgi mērķtiecīgi strādāt pie darbinieka iepazīšanas un ievadīšanas amata pienākumos, kā arī vērot darbinieka veiktspēju un uzvedību. Kā jau pārbaudes laikā saprast, vai jaunais darbinieks turpinās darba attiecības ilgtermiņā?

Pārrunas, atgriezeniskā saite un atbalsts

Svarīgi veikt regulāras pārrunas ar jauno darbinieku, lai izprastu viņa uzskatus un vēlmes attiecībā uz darbu un karjeru. Noteikti ar darbinieku der pārrunāt viņa ilgtermiņa mērķus, karjeras izaugsmes iespējas un uzņēmumā pieņemtos produktivitātes mērītājus, lai abpusēji saprastu, kas tiek sagaidīts no darba attiecībām.

Periodisks jaunā darbinieka veiktspējas, darba snieguma, mērķu izpildes un sadarbības ar kolēģiem vērtējums ir būtisks jaunā darbinieka apmierinātības rādītājs. Ja darbinieks ir neapmierināts ar darbu, jūt stagnāciju vai viņam netiek dota iespēja attīstīties, tas viņam var likt domāt par darbavietas maiņu.

Arī darba devējam, pamanot darbinieka sniegumā nepilnības, būtu jāspēj nodrošināt konstruktīvu atgriezenisko saiti, kā arī sniegt ierosinājumus situācijas uzlabošanai. Tas var palīdzēt labot kļūdas un celt darbinieka motivāciju pilnveidoties. Jaunajam darbiniekam un viņa vadībai jāpieraksta jebkādas izmaiņas darba sniegumā – tas palīdzēs saglabāt skaidru un atvērtu komunikāciju, kā arī abām pusēm vienkāršos lēmuma pieņemšanu pārbaudes laika beigās.